Kalite Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ
Yüksekokulumuzun  misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, araştırma, girişimcilik, birim  kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda,
 
  • Kalite Güvence Sistemine bütün paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirip karşılamak.
  • Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, hergün değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını uluslararası standartlara uygun olarak güncelleyerek nitelikli bireyler yetiştirmek.
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda hergün değişen ve gelişen teknolojik gelişmelerden de yararlanarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek
  • Yüksekokulumuzu, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve ülke önceliklerini dikkate alan, sağlık alanında önemli bir bilgi üreten merkez haline getirmek.
  • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle insan odaklı hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla – Üret - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak.
 
BİLGİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Yüksekokulumuz Aşağıdaki Bilgi Yönetimi Politikasını Benimser ve Uygular
 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dayanak alarak sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını korumak,
 
Bilgi güvenliği şartlarını uluslararası standartlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlamak,
 
Güncel ve güvenilir bilgiyi tüm karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmak,
 
İş sürekliliğini sağlamak amacıyla mevcut ve oluşabilecek riskleri yönetmek; bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirerek, geliştirerek daha etkin bir Bilgi Yönetimi Sistemi oluşturmak.
 
 
EĞİTİM POLİTİKAMIZ
 
Yüksekokulumuz varlık nedeni olan, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında dünya standartlarında eğitim-öğretim hizmeti vermeyi amaçlar. Bu hedefler doğrultusunda Yüksekokulumuzun eğitim politikası;
 
-Eğitim müfredatını öğrenim kazanımlarını çağın şartları ve geleceğin ihtiyaçlarına   göre paydaşların katılımı ile sürekli güncelleyerek kalitesi yükseltmek,
 
-Eğitim-öğretim programlarının uluslararası akreditasyonunu sürdürmek ve yaygınlaştırmak,
 
-Öğrencilere sağladığı yenilikçi, etkileşimli ve ilham verici eğitm-öğrenme-araştırma deneyimleriyle güçlü mesleki eğitimin yanı sıra sürekli güncellenen yöntemlerle bilgi edinme, analiz etme ve uygulama becerilerini en üst seviye seviyeye çıkartarak alanında liderleri yetiştirmek,
 
 bir eğitim sistemi oluşturarak, sürekliliğini sağlamak.
 
 
UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKAMIZ
 
Bilişim altyapısının  personel ve öğrenciler tarafından etkin ve verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılmak üzere, öğretim ortam ve araçlarını yeni yaklaşım ve yöntemlerle destekleyerek erişime açık dijital araç çeşitliliği, teknik alt yapı, bilgi güvenliği, ölçme-değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştiren ve geliştiren uzaktan eğitimde kaliteyi, yüz yüze eğitim ile aynı kalitede etkinlik ve verimlilik prensiplerini benimseyen ve bu alanda örnek alınan yenilikçi bir Yüksekokul olmak olmak.
 
 
TOPLUMSAL KATKI  POLİTİKAMIZ
 
Sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve alanı ile ilgili sorunlara iç ve dış paydaşlardan alınan sistematik geribildirimler doğrultusunda hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin bölge, ülke ve evrensel ölçekli sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik projeler geliştirmelerini teşvik eden,
Yürütülecek çalışmalar ile toplumda bilgilendirici ve özellikle kendi alanında yönlendirici liderlik görevini üstlenen,
İnsan ve diğer canlı haklarına, doğa ve çevre haklarına, ahlaki ve etik kurallara, yerel kültür ve değerlere tam saygı göstererek, bireyler arası farklılıkların hayata renk katan bir unsur olduğuna inanan, ahlaki, etik veya hukuk kurallarının ihlali durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde beyan eden,
Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, alanı ile ilgili sorumluluk projeleri geliştiren bir Yüksekokul olmak.
 
 
ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ
 
            Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu olarak alanında eğitim, araştırrarak, geliştirerek küresel topluma erişimi ve hizmeti hedefler.
Bu doğrultuda Yüksekokulumuzun Uluslararasılaşma politikası;
- Alanında eğitim, araştırma ve topluma hizmet çalışmalarının uluslararası odaklı      ilişkilerle yürütülmesine imkan sağlamak,
-  Öğrencilerin ve çalışanların uluslararası uyumunu ve yönelimini her seviyede teşvik etmek
- Evrensel bilgi ve özgün değer üretimini uluslararası bağlamda bir platforma yerleştiren, alanında ortaklık kurar, uygulayan ve izleyen,
Uluslararasılaşma sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.