Genel Bilgiler

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞANÜNİVERSİTESİ GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULUTANITIM
 


 
 
GENEL BİLGİLER
T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 07.12.2009 tarih ve 2009/15637nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında akademik kadrosunu tamamlayarak akademik faaliyetlerine başlamış olup, 2020-2021 Akademik Yılında 3. dönem mezunlarını vermiştir.
Yüksekokulumuz merkeze 10 km uzaklıkta Güneysu ilçesinde bulunmaktadır. Okulumuza ulaşım 15 dakika ara ile hareket eden halk otobüsleri aracılığı ile sağlanmaktadır.
Yüksekokulumuz temel tıp bilimleri ve uygulamalı klinik bilimler olmak üzere 4 yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Okulumuz öğrencileri Fizyoterapist unvanı kazanarak mezun olmaktadır.
Fizyoterapist, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim tarafından tanısı konulan ve tedavisi belirlenen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını yürütebilme bilgi ve becerilerini kazanmış mesleki özerkliğe sahip uzman sağlık personelidir.
2020 TUİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık % 9 oranında yaşlı birey ve yaklaşık % 12 oranında engelli bireylerin varlığı düşünüldüğünde Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun önemi ortaya çıkmaktadır.
Okulumuz mezunları, devlet hastalerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzuevlerinde çalışabilirler. Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının kapsadığı geniş alanlardan sadece birinde özelleşebilir ve özelleştikleri alanlara göre el terapisti, konuşma terapisti, spor fizyoterapisti, manuel terapist, osteopat, göğüs fizyoterapisti, lenf ödem terapisti gibi unvanlara sahip olabilirler. Mezunlar ilgilendikleri bu alanlarda ulusal veya uluslararası kapsamdaki kurs ve eğitimlere katılabilirler, lisansüstü eğitim görebilirler, akademik çalışma yapabilirler veya akademisyen olabilirler.
Yüksekokulumuzun hizmet binası 2015 yılı içerisinde tamamlanmış ve 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında 3 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 52öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Helen yüksekokulumuzda 3 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 32Ü ÖYP’li olmak üzere 8 araştırma görevlisi ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrca başta tıp fakültesi olmak üzere üniversitemizin diğer birimlerinden hocalarımız eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca yüksekokulumuzla aynı kampüs alanında bulunan sağlık RTEÜ sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastansine ait fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde öğrencilerimizin staj ve mesleki eğitimlerini sürdürdükleri bir merkez bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda 1 yüksekokul sekreteri, 3 öğrenci işleri personeli, 5 güvenlik görevlisi ve 4 diğer personel olmak üzere 13 idari personel çalışmaktadır.
FİZİKSEL YAPI
Yüksekokulumuz, 1750 m² arsa üzerine inşa edilen 2660 m² kapalı alana sahip eğitim binasında 2015-2016akademik yılından itibaren hizmet vermeye devam etmektedir. Yüksekokulumuz bodrum kat, zemin kat, bir ve ikinci kat olmak üzere toplam 4 (dört) kattan oluşmaktadır.
Okulumuzda toplamda 440 kişi kapasiteye sahip 7 adet derslik bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak bir kantin ve aynı anda 50 kişinin yemek yiyebileceği bir yemekhanesi mevcuttur. Ayrıca açık alanda sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor tesisine sahiptir.