Staj Duyurusu

15 Haziran 2021 Salı

STAJ DUYURUSU
 • Yüksekokul Yönetim Kurulumuzca, 2020-2021 Bahar yarıyılı ve yaz dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla öğrencilerimizin FTR218 ve FTR322 kodlu zorunlu yaz stajlarını; öğrencilerin staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde yapmaları, staj yeri bulamayan öğrencilerin stajlarını ise ödev şeklinde yapabilmeleri kararlaştırıldı. İki staj yapacak olan öğrenciler, stajlarını ödev şeklinde yapabilecekleri gibi birini ödev diğerini normal staj şeklinde yapabileceklerdir. Bu dönem için zorunlu yaz stajını yapma durumunda olan ara sınıf öğrencilerinin zorunlu yaz stajını ödev şeklinde mi yoksa normal uygulamalı staj şeklinde mi yapacaklarını ayse.guneruz@erdogan.edu.tr adresine maille 25 Haziran 2021 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Örneğin;
  • Ad, soyad, numara ve "normal uygulamalı staj yapacağım" veya "stajımı ödev şeklinde yapacağım". (Staj belgelerini gönderen öğrencilerin ayrıca mail atmaları gerekmemektedir).
 • Staj yapacak olan öğrencilerin Ek’teki yasal sorumluluğu kabul ettiklerine dair dilekçeyi  "Staj Kabul Formu" ile birlikte posta yoluyla yüksekokula ulaştırmaları gerekmektedir.  (Not: Staj dilekçesini sadece normal uygulamalı staj yapacak olan öğrenciler gönderecektir).
STAJ YAPACAK OLANLAR İÇİN:
 • Staj başlama tarihleri daha önce belirtildiği şekliyle 26 Temmuz 2021 veya 02 Ağustos 2021 olacak, iki staj yapacak olan öğrenciler için staj başlama tarihi sadece 26 Temmuz 2021 olacaktır. Bu iki tarih dışında farklı bir staja başlama tarihi, yönetim kurulu kararı gereği, kabul edilmeyecektir.
 • Staj yapacak olan öğrenciler, ilgili stajlarını etkileyen derslerden bütünlemeye kalmaları durumunda staj başlama tarihlerini etkileyeceği için 26 Temmuz öncesinde staja başlayamayacaklardır (yani staja başlayacak olan öğrencilerin stajlarını etkileyen şartlı derslerden bütünlemeye kalmaları durumunda SGK işe giriş bildirgeleri yapılamayacağı için). 
 • Staj yapacak olan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri;
  • staj başvuru formu (onaylı),
  • staj dilekçesi (yasal sorumluğu kabul ettiğine dair),
  • müstehaklık belgesi (e-devletten alınacak, mail olarak gönderilecek) (belgenin güncel olması gerektiği için gönderilmesi gereken tarih 12-14 Temmuz arasında.)
02 Temmuz 2021 tarihine kadar yüksekokul öğrenci işlerine ulaştırmaları gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk öğrenciye aittir.
Müstehaklık belgesi kenan.engin@erdogan.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.
 • Staj yapacak olan öğrencilerin SGK işe giriş bildirgeleri staj başlama tarihlerinden bir önceki hafta tamamlanacak olup bildirgelerin çıktısını isteyen öğrencilerin kenan.engin@erdogan.edu.tr adresine mail atmaları halinde en geç staja başladıkları tarihte kendilerine e-posta olarak gönderilecektir. 
 • Staj yapacak öğrenciler staj defteri dolduracak, ödev yapacak olan öğrenciler bu defteri doldurmayacaktır. Staj defteri taratılarak bu yazının sonuna eklenmiştir, çıktı alınarak staj sonrası staj defteri şeklinde doldurulacak ve öğrenci işlerine teslim edilecektir. (staj defteri üzerindeki tarihleri güncel olarak düzeltiniz)
 
ÖDEV YAPACAK OLANLAR İÇİN:
 •  Zorunlu yaz stajlarını ödev şeklinde yapacak olan öğrencilere ödevleri, final ve bütünleme sınav sonuçlarının açıklanması ve ilgili stajları yapma şartını sağlayan öğrenciler belirlendikten sonra verilecektir. Staj defterleri veya ödevler 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılının ilk iki haftası içerisinde teslim edilecektir.
EK:
 1. Yaz staj dilekçesi için tıklayınız.
 2. Staj defteri için tıklayınız.

Hızlı Erişim