Staj Duyurusu

02 Haziran 2020 Salı

STAJ DUYURUSU
 • Yüksekokul Kurulumuzca, 2019-2020 Bahar yarıyılı ve yaz dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla öğrencilerimizin FTR218 ve FTR322 kodlu zorunlu yaz stajlarını; öğrencilerin staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde yapmaları, staj yeri bulamayan öğrencilerin stajlarını ise ödev şeklinde yapabilmeleri kararlaştırıldı. İki staj yapacak olan öğrenciler, stajlarını ödev şeklinde yapabilecekleri gibi birini ödev diğerini normal staj şeklinde yapabileceklerdir. Bu dönem için zorunlu yaz stajını yapma durumunda olan ara sınıf öğrencilerinin zorunlu yaz stajını ödev şeklinde mi yoksa normal uygulamalı staj şeklinde mi yapacaklarını ayse.guneruz@erdogan.edu.tr adresine maille 19 Haziran 2020 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Örneğin;
  • Ad, soyad, numara ve "normal uygulamalı staj yapacağım" veya "stajımı ödev şeklinde yapacağım".
 • Staj yapacak olan öğrencilerin Ek’teki yasal sorumluluğu kabul ettiklerine dair dilekçeyi ve covid-19 salgınından önce staj formunu hastaneye onaylatan öğrencilerin için covid-19 salgını sonrası hastaneye kabul edildiklerine dair hastaneden alacakları imzalı belgeyi posta yoluyla yüksekokula ulaştırmaları gerekmektedir.  (Not: Staj dilekçesini normal uygulamalı staj yapacak olan tüm öğrenciler, covid-19 salgını sonrası hastaneye kabul edildiklerine dair hastaneden alınacak imzalı belgeyi sadece covid-19 salgınından önce staj formunu hastaneye onaylatmış olan öğrenciler gönderecektir.)
STAJ YAPACAK OLANLAR İÇİN:
 • Staj başlama tarihleri daha önce belirtildiği şekliyle 06 Temmuz 2020 veya 04 Ağustos 2020 olacak, iki staj yapacak olan öğrenciler için staj başlama tarihi sadece 06 Temmuz 2020 olacaktır. Bu iki tarih dışında farklı bir staja başlama tarihi, yönetim kurulu kararı gereği, kabul edilmeyecektir.
 • Staj yapacak olan öğrenciler, ilgili stajlarını etkileyen derslerden bütünlemeye kalmaları durumunda staj başlama tarihlerini 04 Ağustos 2020 olarak belirleyeceklerdir (06 Temmuzda staja başlayacak olan öğrencilerin stajlarını etkileyen şartlı derslerden bütünlemeye kalmaları durumunda SGK işe giriş bildirgeleri yapılamayacağı için). 
 • Staj yapacak olan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri;
  • staj başvuru formu (onaylı),
  • staj dilekçesi (yasal sorumluğu kabul ettiğine dair),
  • covid-19 pandemisi sonrası hastaneye kabul edildiklerine dair hastaneden alınacak imzalı yazı (staj başvuru formunu salgından önce hastaneye onaylatanlar gönderecek),
  • müstehaklık belgesi (e-devletten alınacak, mail olarak gönderilecek)
30 Haziran 2020 tarihine kadar yüksekokul öğrenci işlerine ulaştırmaları gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk öğrenciye aittir.
Müstehaklık belgesi kenan.engin@erdogan.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.
 • Staj yapacak olan öğrencilerin SGK işe giriş bildirgeleri staj başlama tarihlerinden bir önceki hafta tamamlanacak olup bildirgelerin çıktısını isteyen öğrencilerin kenan.engin@erdogan.edu.tr adresine mail atmaları halinde en geç staja başladıkları tarihte kendilerine e-posta olarak gönderilecektir. 
 • Staj yapacak öğrenciler staj defteri dolduracak, ödev yapacak olan öğrenciler bu defteri doldurmayacaktır. Staj defteri taratılarak bu yazının sonuna eklenmiştir, çıktı alınarak staj sonrası staj defteri şeklinde doldurulacak ve öğrenci işlerine teslim edilecektir.
 
ÖDEV YAPACAK OLANLAR İÇİN:
 •  Zorunlu yaz stajlarını ödev şeklinde yapacak olan öğrencilere ödevleri, final ve bütünleme sınav sonuçlarının açıklanması ve ilgili stajları yapma şartını sağlayan öğrenciler belirlendikten sonra verilecektir. Staj defterleri veya ödevler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılının ilk iki haftası içerisinde teslim edilecektir.
EK:
 1. Staj dilekçesi için tıklayınız.
 2. Covid-19 salgını sonrası hastaneye kabul edildiğine dair hastaneden alınacak imzalı belge için tıklayınız.
 3. Staj defteri için tıklayınız.

Hızlı Erişim