Manipülatif Tedavi ll Vize Sınavı Hakkında

08 Mayıs 2020 Cuma

Manipülatif Tedavi ll dersi için vize sınavı yerine geçecek ödev teslimi yapılacaktır.
Ödevin son teslim günü 29 Mayıs saat 17:00'dır. Bu tarihten sonra gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.
Ödev konusu ilgili dersin hocası tarafından tarafınıza Classroom sınıfında iletilecektir.

Hızlı Erişim