Güz Dönemi Bütünleme Sınavları

09 Şubat 2021 Salı

2020 - 2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları (Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri yıllık dersler hariç); Akademik takvimde belirtildiği gibi, 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, notlar 24 Şubat 2021 tarihine kadar ilan edilecektir.
 
Bu kapsamda;
1- Başarısız olunan tüm derslerden Bütünleme Sınavına girilebilecektir.
 2- a. Bütünleme Sınavlarına; başarısız (DD, FD, FF) ve ortalamaya bağlı olarak (Yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altında olması) başarısız (DC) olunan dersler için girilebilecektir.
     b. Ortalamaya bağlı olarak (Yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin üstünde olması) başarılı (DC) olunan derslerden de istenirse not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavlarına girilebilir.                Sınava girildiği takdirde en son alınan not geçerli sayılacaktır.
3- Bütünleme Sınavlarına; 2020-21 Güz döneminde açılan ve kayıt olunan derslerden devamını almış ve yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden, yarıyıl sonu sınavına girdiği halde 2. maddede belirtilen notları alan öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrenciler başvurabileceklerdir.
4- Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan, 2020-21 Güz dönemine ait olmayan ve 2020-21 Güz döneminde kayıtlı olunmayan dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmeyecektir. Hangi nedenle olursa olsun, sınava girmiş olsa bile, bu öğrencilerimizin Bütünleme Sınav notu geçersiz sayılacaktır.
5- Bütünleme Sınavında alınan not yarıyıl sonu notu yerine geçerli olacaktır.
6- Bütünleme Sınavı hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilerin akademik ortalamasında herhangi bir değişiklik olmaz.
 
Bütünleme sınavlarının tarih ve saatleri akademik birimlerden (Akademik birimlere http://erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx# adresten ulaşılabilir)  ve dersin öğretim elemanlarından öğrenilecektir. Bütünleme sınavlarının yarıyıl sonu sınavlarından hemen sonra ve uzaktan yapılması ve de Akademik takvimde belirtilen bütünleme sınav tarihleri aralığında ki zaman kısıtlaması nedeniyle, Bütünleme Sınavı hakkının kullanılacağı derslerin iyi belirlenmesi, sınava girme veya girmemeye ilişkin kararların yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması gerektiğini öğrencilerimize hatırlatır, başarılar dileriz.

Hızlı Erişim